Woensdag 13 februari 2019 - Provinciehuis te Utrecht

Programma

Het programma van het RiskCongres Lokaal Bestuur heeft als thema “Lokaal Bestuur aan het woord over het Sociaal Domein”. Wat zijn de uitdagingen voor het Sociaal Domein in de toekomst? Hoe ontwikkelt zich de relatie met het Ministerie? Wat doen andere lokale besturen en waarom? Met de beleidsmakers en beleidsbepalers uit de sector gaan we aan de slag. Met dit Congres willen we een antwoord geven, met hulp van de experts en sprekers uit de sector zelf. Het programma staat in het teken van het Lokaal Bestuur, waarin het voldoen aan de uitgevaardigde regels over risicomanagement (en compliance)  hoog op de agenda staat.

De opzet van het RiskCongres Lokaal Bestuur is bij uitstek interactief. Het Congres begint om 12.00 uur met keuze lunchworkshops. Daarna zijn alle sessies plenair en vinden plaats in de Statenzaal van het provinciehuis Utrecht. Onze Content Director Piet Klop zal samen met Ronald Provoost alles in goede banen leiden. De voertaal van ons Congres is Nederlands. Het RiskCongres Lokaal Bestuur wordt om 17.05 uur afgesloten met een networking cocktail.

pythagora
zaal
Provinciehuis-Utrecht-Ruimte
TijdOnderwerpSprekers
11.30 uur - 12.00 uur

Ontvangst met koffie, thee, welkom en overhandiging van het congresboekje.

12.00 uur - 12.20 uur

Aanvang plenaire sessie in de Statenzaal

Intro door Michel Klompmaker en Piet Klop, gevolgd door pitches voor de keuze lunchworkshops.

12.25 uur - 13.50 uur

Parallelle Lunchworkshops

Een van de lunchworkshops wordt verzorgd door Adlasz en zal gaan over jeugdzorg. De exacte inhoud van deze lunchworkshop zal binnenkort bekend gemaakt worden.

14.00 uur - 15.15 uur

Aanvang plenaire sessie deel 1, met keynotes Esther Verhagen en Paul Hofstra.

Wethouder Esther Verhagen van de plattelandsgemeente  Ooststellingwerf (Friesland), zal als eerste de specifieke problemen benoemen inzake het Sociaal Domein van haar gemeente. Ze zal ook haar  plan van aanpak op maat toelichten.

Van de veel grotere gemeente Rotterdam zal Paul Hofstra, directeur Rekenkamer, daarop reageren, maar hij zal vooral de verschillen in aanpak gaan uitleggen.

Dit gedeelte staat onder leiding van Piet Klop en hij wordt daarbij ondersteund door het expert panel, bestaande uit onder andere Bea Moed, Chris Ravensbergen en Sabine van Gorp.

15.15 uur - 15.45 uur

Networking pauze in de Foyer van het Provinciehuis Utrecht

15.45 uur - 17.45 uur

Aanvang plenaire sessie deel 2 /  Met twee keynotes

Het tweede gedeelte van het plenaire programma met thema “Lokaal Bestuur aan het woord over het Sociaal Domein wordt verzorgd door een vertegenwoordiger van een middelgrote gemeente, nadat we in deel een de  kleine gemeente alsook de grote stad aan het woord gehad hebben. Het Sociaal Domein kan niet functioneren zonder de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De directeur van de Audit Dienst Ronald van Rijswijk zal vanuit SVB als keynote spreken.

Deel twee word gemodereerd door Ronald Provoost en hij krijgt voor wat betreft het debat de hulp van het expertpanel, met onder andere Astrid van de Klift van FAMO.

16.45 uur - 17.00 uur

Reflectie door de directeur van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De gemeenten waren aan het woord, de SVB, de expert, het publiek, maar uiteindelijk worden de hoofdlijnen van het beleid bepaald in Den Haag. Vandaar dat we het woord geven aan de directeur van het Ministerie om spontaan te reflecteren op hetgeen hij vanmiddag allemaal gehoord en gezien heeft. Hij zal daarbij ook ingaan op de vragen vanuit de zaal onder leiding van Piet Klop.

17.00 uur - 17.05 uur

Afsluiting door Piet Klop, dagvoorzitter

17.20 uur - 18.00 uur

Networking Cocktail