Dinsdag 10 maart 2020 - Provinciehuis te Utrecht

Programma

Het programma van het derde RiskCongres Lokaal Bestuur met als thema “Help, ons vastgoed verzakt!” begint plenair om 12 uur, waarbij het programma van de namiddag wordt toegelicht door de twee dagvoorzitters Piet Klop en Gerard van Bortel. Direct daarna kunt u een keuze maken voor een van de lunchworkshops waarna on 14.00 uur het plenaire programma weer begint in de Statenzaal.

Verschillende beleidsbepalers van gemeenten, waterschappen, provincies en landelijke overheid komen aan het woord. Voor de pauze komt het lokaal bestuur aan het woord, met onder andere de gemeente Zaanstad die het plan van aanpak over de verzakking van vastgoed gaan toelichten. de landelijke invalshoek komt aan bod na de pauze met onder andere Paulus Jansen, algemeen directeur van de Woonbond, de belangenorganisatie die de belangen van alle huurders in Nederland vertegenwoordigt, Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de politiek met Tweede Kamerlid Farid Azarkan.

TijdOnderwerpSprekers
11.30 - 12.00 uur

Inloop, registratie, overhandiging van het congresboekje met thee / koffie.

12.20 - 12.20 uur

Algemeen welkom door congresvoorzitter Michel Klompmaker en de dagvoorzitters Piet Klop en Gerard van Bortel over de opzet en thematiek van dit RiskCongres Lokaal Bestuur.

12.25 - 13.50 uur

Lunchworkshop onder leiding van onze moderator Mark van de Weijer.

13.50 - 14.00 uur

Korte break.

14.00 - 15.15 uur

Plenaire sessies deel 1. Allereerst schetst Gerard van Bortel als wetenschapper van de TU Delft maar vooral als toezichthouder de huidige situatie rond de verzakking van vastgoed. De praktijk bij de woningcorporaties, de risico’s die de gemeenten lopen en de noodzakelijk maatregelen komen daarbij uitgebreid aan de orde.

Vervolgens krijgen de twee experts van Zaanstad, Nel  Hazendonk en Levinus Jongmans de gelegenheid om alle facetten, dus ook financiering, hun plan van aanpak toe te lichten. Zij gaan graag in debat met collega gemeentes en woningcorporaties over hun concrete aanpak.

De aanpak van het lokale bestuur wordt kritisch gevolgd door het expertpanel, bestaande uit Astrid van de Klift, zelf gemeentesecretaris en voorzitter van FAMO en Cosmo Schuurmans, ex-CFO van woningcorporatie Ymere en nu een van de oprichters van CCC (Controllers Circle Corporaties) en een vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG).

15.15 - 15.45 uur

Networking pauze in de Foyer van het Provinciehuis Utrecht.

15.45 - 17.00 uur

Deel 2 van de plenaire sessie met als uitgangspunt het landelijk beleid en de landelijke politiek. Zoals bekend raakt de verzakking van vastgoed onschuldige huurders, die met het geconstateerde probleem eigenlijk maar naar een kant op kunnen gaan en dat is naar de verhuurder. Maar die zit soms met de haren in het haar, want de gemeente, de provincie, het waterschap en de landelijke overheid hebben zo hun eigen agenda rond de verzakking van vastgoed. Als algemeen directeur van de Woonbond zal de heer Paulus Jansen spreken.

Het expert bestaande uit Jack Kruf (PRIMO Nederland), Geert Haisma (Twente University)  en Johan de Kruijf (Radboud University) zal reageren nader ingaan op de nationale aanpak tot herstel.

Als keynote zal Tweede Kamerlid Farid Azarkan de reflectie verzorgen en aangeven waar de landelijke politie mee bezig is om het probleem van verzakking van vastgoed hoger op de agenda te krijgen.

17.00 - 17.10 uur

Afsluiting door beide dagvoorzitters Piet Klop en Gerard van Bortel.

17.10 - 18.00 uur

Networking cocktail.