Donderdag 17 september 2020 - Provinciehuis te Utrecht

Programma

Het programma van het derde RiskCongres Lokaal Bestuur met als thema “Help, ons vastgoed verzakt!” begint plenair om 12 uur, waarbij het programma van de namiddag wordt toegelicht door de twee dagvoorzitters Piet Klop en Gerard van Bortel. Direct daarna kunt u een keuze maken voor een van de lunchworkshops waarna on 14.00 uur het plenaire programma weer begint in de Statenzaal.

Verschillende beleidsbepalers van gemeenten, waterschappen, provincies en landelijke overheid komen aan het woord. Voor de pauze komt het lokaal bestuur aan het woord, met onder andere de gemeenten Zaanstad en Gouda die het plan van aanpak over de verzakking van vastgoed gaan toelichten. De landelijke invalshoek komt aan bod na de pauze met onder het KCAF met Ruud van Workum en Don Zandbergen. Van Workum zal de aard en omvang van het funderingsprobleem in Nederland toelichten en Don Zandbergen zal de risico’s van deze ‘Silent killer” in beeld brengen. Daarna spreekt Paulus Jansen, algemeen directeur van de Woonbond, de belangenorganisatie die de belangen van alle huurders in Nederland vertegenwoordigt en komt de politiek aan het woord met Tweede Kamerlid Farid Azarkan.

TijdOnderwerpSprekers
11.30 - 12.00 uur

Inloop, registratie, overhandiging van het congresboekje met thee / koffie.

12.20 - 12.20 uur

Algemeen welkom door congresvoorzitter Michel Klompmaker en de dagvoorzitters Piet Klop en Gerard van Bortel over de opzet en thematiek van dit RiskCongres Lokaal Bestuur.

12.25 - 13.50 uur

Lunchworkshop verzorgd door de directeur van Momentum Technologies met ondersteuning van onze moderatoren Geert Haisma en Gerard van Bortel.

13.50 - 14.00 uur

Korte break.

14.00 - 15.15 uur

Plenaire sessies deel 1. Allereerst schetst Gerard van Bortel als wetenschapper van de TU Delft maar vooral als toezichthouder de huidige situatie rond de verzakking van vastgoed. De praktijk bij de woningcorporaties, de risico’s die de gemeenten lopen en de noodzakelijk maatregelen komen daarbij uitgebreid aan de orde.

Vervolgens krijgen de twee experts van Zaanstad, Nel  Hazendonk en Levinus Jongmans de gelegenheid om alle facetten, dus ook financiering, hun plan van aanpak toe te lichten. Zij gaan graag in debat met collega gemeentes en woningcorporaties over hun concrete aanpak. Na Zaanstad is het de beurt aan een andere gemeente Gouda die de verzakking van vastgoed aan den lijve ondervindt, te weten Gouda met als spreekster Arianne Fijan. Zij is ‘trekker’ van “Stevige Stad op Slappe Bodem”.

De aanpak van het lokale bestuur wordt kritisch gevolgd door het expertpanel, bestaande uit Astrid van de Klift, zelf gemeentesecretaris en voorzitter van FAMO en Cosmo Schuurmans, ex-CFO van woningcorporatie Ymere en nu een van de oprichters van CCC (Controllers Circle Corporaties) en Johan de Kruijf van de Radboud University.

15.15 - 15.30 uur

Networking pauze in de Foyer van het Provinciehuis Utrecht.

15.30 - 17.00 uur

Deel 2 van de plenaire sessie heeft als uitgangspunt het landelijke beleid. Zoals bekend raakt de verzakking van vastgoed onschuldige huiseigenaren en huurders. Huurders gaan naar de verhuurder, maar hoe zit dat met de eigenaar? Het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek) brengt de oorzaken in kaart en Ruud van Workum en Don Zandbergen komen met aanbevelingen namens het KCAF waar zowel de woningcorporaties, de gemeenten, de provincies, de waterschappen en de landelijke overheid hun voordeel mee kunnen doen zo hun eigen agenda rond de verzakking van vastgoed. Namens alle huurdersorganisaties in Nederland zal de algemeen directeur van de Woonbond zal de heer Paulus Jansen het standpunt van de huurders onder de aandacht brengen.

Het expert panel bestaande uit Jack Kruf (PRIMO Nederland), Geert Haisma (Twente University) en Johan de Kruijf (Radboud University) zal reageren nader ingaan op de nationale aanpak tot herstel.

Als keynote zal Tweede Kamerlid Farid Azarkan de reflectie verzorgen en aangeven waar de landelijke politie mee bezig is om het probleem van verzakking van vastgoed hoger op de agenda te krijgen.

17.00 - 17.10 uur

Afsluiting door beide dagvoorzitters Piet Klop en Gerard van Bortel.

17.10 - 18.00 uur

Networking cocktail.