Donderdag 17 september 2020 - Provinciehuis te Utrecht

Programma

Het programma van het derde RiskCongres Lokaal Bestuur met als thema “Bestuurlijke risico’s rond het klimaat en de verzakking van vastgoed” begint plenair om 12 uur, waarbij het programma van de namiddag wordt toegelicht door de dagvoorzitters Piet Klop RA MGA en Ir. Dick de Jong. Direct daarna kunt u een keuze maken voor een van de lunchworkshops (“Grip op onzekerheid” door Momentum Technologies / Arcadis  of “Comptabele data als grondstof” door Fortierra) waarna om 14.00 uur het plenaire programma weer begint in de Statenzaal.

Verschillende beleidsbepalers van gemeenten, waterschappen, provincies en landelijke overheid komen aan het woord. Onder andere het lokaal bestuur met de gemeenten Zaanstad en Gouda die het plan van aanpak over de verzakking van vastgoed gaan toelichten. De landelijke invalshoek komt aan bod na de pauze met een bijdrage over slimme waterbuffers door Niki Loonen en daarna het KCAF met Don Zandbergen en Wessel van Boetzelaer.  Zij zullen de aard en omvang van het funderingsprobleem in Nederland toelichten en de risico’s van deze ‘Silent Killer” in beeld brengen. Daarna spreekt Paulus Jansen, voormalig algemeen directeur van de Woonbond, de belangenorganisatie die de belangen van alle huurders in Nederland vertegenwoordigt.

TijdOnderwerpSprekers
11.30 - 12.00 uur

Inloop, registratie, overhandiging van het congresboekje met thee / koffie.

12.00 - 12.25 uur

Algemeen welkom door congresvoorzitter Michel Klompmaker en de dagvoorzitter Piet Klop over de opzet en thematiek van dit RiskCongres Lokaal Bestuur.

12.35 - 13.50 uur

U heeft de keuze uit twee lunchworkshops, de ene met als thema “Grip op onzekerheid” wordt verzorgd door de Dree op ’t Veld en Erik Beurskens van Momentum Technologies met ondersteuning van Tobias Wind van Arcadis. Elke investering in vastgoed is  onzeker.  De huidige waarde is niet met zekerheid vast te stellen. Hetzelfde geldt voor de waarde na verbeteringen van vastgoed. Aan de verbetering zijn kosten verbonden en de vraag is wegen de opbrengsten daartegen op? Puntschattingen van de waarde kunnen gemakkelijk een te positief of te negatief beeld geven. Door bij elke geschatte waarde een kansverdeling te genereren kan rekening worden gehouden met het risico op tegenvallende opbrengsten bij de beslissing over de investering. een en ander wordt aan de hand van een concreet voorbeeld funderingsproblematiek geïllustreerd.

De tweede lunchworkshop wordt verzorgd door Hans Timmerman van Fortierra met als titel “Comptabele data als grondstof” met ondersteuning van Fred Baptist. Hans zal concrete voorbeelden laten zien, onder andere over predictive modelling met satellieten, maar ook zaken als de rol van de makelaar en de taxateur komen aan de orde. Wie heeft er de [plicht om onderzoek te doen en wie heeft er informatieplicht? Fred geldt al een expert op het gebied van de Omgevingswet en volgt de discussie rond het klimaat met een meer dan normale belangstelling. Deze lunchworkshop wordt door Geert Haisma gemodereerd.

13.50 - 14.00 uur

Korte break.

14.00 - 15.15 uur

Plenaire sessies deel 1. Allereerst schetst Dick de Jong van het KCAF (Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek) de huidige situatie rond risico’s voor bestuurders als het gaat om de verzakking van vastgoed. De praktijk bij de woningcorporaties, de risico’s die de gemeenten lopen en de noodzakelijk maatregelen komen daarbij uitgebreid aan de orde. Ook zal hij ingaan op de risico’s die de eigenaren van vastgoed in de toekomst lopen.

Vervolgens krijgen de twee experts van Zaanstad, Nel  Hazendonk en Levinus Jongmans de gelegenheid om alle facetten, dus ook financiering, hun plan van aanpak toe te lichten. Zij gaan graag in debat met collega gemeentes en woningcorporaties over hun concrete aanpak. Na Zaanstad is het de beurt aan een andere gemeente Gouda die de verzakking van vastgoed aan den lijve ondervindt, te weten Gouda met als spreekster Arianne Fijan. Zij is ‘trekker’ van “Stevige Stad op Slappe Bodem”.

De aanpak van het lokale bestuur wordt kritisch gevolgd door het expertpanel, bestaande uit Astrid van de Klift, zelf gemeentesecretaris en voorzitter van FAMO en Johan de Kruijf van de Radboud University.

15.15 - 15.35uur

Networking pauze in de Foyer van het Provinciehuis Utrecht.

15.40 - 17.00 uur

Deel 2 van de plenaire sessie heeft als uitgangspunt het landelijke beleid. We beginnen met een bijdrage over “Slimme waterbuffers” door Niki Loonen. Zoals bekend raakt de verzakking van vastgoed onschuldige huiseigenaren en huurders. Huurders gaan naar de verhuurder, maar hoe zit dat met de eigenaar? Het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek) brengt de oorzaken in kaart. Don Zandbergen en advocaat Wessel van Boetzelaer komen met aanbevelingen namens het KCAF waar zowel de woningcorporaties, de gemeenten, de provincies, de waterschappen en de landelijke overheid hun voordeel mee kunnen doen zo hun eigen agenda rond de verzakking van vastgoed.  Paulus Jansen, voormalig wethouder van Utrecht en voormalig algemeen directeur van de Woonbond zal zijn visie geven over het beleid van de overheid en ook het standpunt van de huurders onder de aandacht brengen.

Het expert panel bestaande uit Dree op ’t Veld (Momentum Technologies), Geert Haisma (Twente University) en Fred Baptist (Fortierra) zal reageren nader ingaan op de nationale aanpak tot herstel.

17.00 - 17.10 uur

Afsluiting door de beide dagvoorzitters Piet Klop en Dick de Jong.

17.10 - 17.45 uur

Networking cocktail.