Donderdag 7 oktober 2021 - Provinciehuis te Utrecht

Sprekers

Jan_Nico_Appelman_buiten_het_provinciehuis

Jan Nico Appelman

Jan Nico Appelman is sinds 1986 eigenaar van Appelman Landbouw Exploitatie in Lelystad. Daarnaast is hij gedeputeerde van de Provincie Flevoland sinds vele jaren. Appeldam is een strategisch en door waarden gedreven CDA bestuurder die zich met hart en ziel inzet voor zijn geboortestreek, de huidige provincie Flevoland. Hij kenmerkt zich door de doelgerichte en zijn verbindende aanpak tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, inwoners en overheden. Bereikt door verbinding en samenwerking resultaten die Flevoland nog mooier en beter maken.

Bert van Bijsteren

Bert van Bijsteren

Bert van Bijsteren is wethouder van de gemeente Harderwijk en tweede Locoburgemeester. Zijn portefeuilles zijn economie en arbeidsmarkt, duurzaamheid (inclusief afval), water, recreatie & toerisme (Hanze), evenementen, project Waterfront, Drielanden en bedrijventerreinen.

Van huis uit heeft hij meegekregen dat je naast werk, als je daartoe in staat bent en de mogelijkheden hebt, je op een of andere wijze behoort in te zetten voor de samenleving. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij, als verbinder, van diverse stichtings- en verenigingsbesturen deel heeft uitgemaakt, veelal in de rol van voorzitter. Een logisch vervolg op zijn bestuurswerk was het zijn van raadslid in de gemeenteraad van gemeente Harderwijk, statenlid van de Provinciale Staten van Gelderland en nu dus wethouder van de gemeente Harderwijk.

Marjon-Bosman

Marjon Bosman

Marjon Bosman werkt als Programmamanager Doelbereik in het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën. (NP RES). In het NP RES werken IPO, Unie van Waterschappen, VNG en de Rijksoverheid samen.  Hiervoor werkte Marjon sinds 2012 in het team Energie bij de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten).

Met de RES aanpak geven decentrale overheden op hun eigen manier invulling aan afspraken die zijn gemaakt in het klimaatakkoord. Gemeenten bepalen zelf hoeveel energie ze willen opwekken en wat er past bij de regio, waarbij rekening wordt gehouden met het maatschappelijk draagvlak, de ruimtelijke opgaven in het gebied en de mogelijkheden die het Energienetwerk biedt. En dan is het heel mooi om te zien dat de dertig regio’s samen een ambitie neerleggen die ruim hoger ligt dan wat van te voren is afgesproken.

 

 

Frank Havik

Frank Havik

Frank Havik is directeur van PRIMO Nederland. Daarvoor was hij strategisch communicatie adviseur voor de Gemeente Amsterdam. Frank is ook docent geweest op het gebied van crisiscommunicatie en heeft met hulp van ‘virtuele’ oefenomgevingen veel professionals opgeleid voor het oefenen van crisiscommunicatie.

Frank heeft ook voor een waterschap gewerkt, als staf hoofd communicatie & bestuursondersteuning en wel voor Wetterskip Fryslan.

 

Ingrid jansen

Ingrid Jansen

Ingrid Jansen is Directeur-bestuurder bij Stichting Stimuland. Stimuland is in 1996 opgericht als gezamenlijk initiatief van de provinciale overheid en het agrarische bedrijfsleven in Oost-Nederland. Het is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor een vitaal platteland, streeft naar een goed ontwikkelde en leefbare buitengebieden met mooie landschappen en ruimte voor de natuur en de agrarische sector.

Ingrid Jansen is enkele jaren financieel beleidadviseur geweest op het gebied van landbouwzaken voor het Nederlandse parlement. Zij is ook vier jaar voorzitster geweest van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders, afgekort NVV.

Piet

Piet Klop

Piet Klop RA MGA heeft ruim 30 jaar in de accountants- en adviespraktijk voor de publieke sector gewerkt bij Deloitte, waarvan 20 jaar als partner. Piet  werkt nu vanuit zijn eigen bedrijf Public Values bv. Piet is in zijn Deloitte-tijd bij veel gemeenten accountant en adviseur geweest, van klein tot groot.

Piet heeft daarnaast veel opdrachten gedaan bij woningcorporaties en hun externe toezichthouders zoals het Centraal Fonds Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Ministerie (waaronder een opdracht rechtstreeks voor de Minister). Ook heeft hij gewerkt voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderwijs- en zorginstellingen en overheidsbedrijven (sociale werkvoorzieningen, milieudiensten en afvalinzamelingsbedrijven in zowel gemeenschappelijke regelingen als overheidsvennootschappen).

Countus---Zwolle---2.12.20-18

Sanne Steensma

Sanne Steensma is sinds kort directeur bij Sustainable Values. Sanne was eerder voorzitter van de branchegroep Duurzaamheid en Nieuwe Energie bij Countus Accountants.

Sanne was in het verleden programmadirecteur bij Dutch TechZone en daarvoor heeft ze onder andere gewerkt als senior management consultant bij Oranjewoud. Door haar opgebouwde deskundigheid op het gebied van Duurzaamheid en Nieuwe Energie is ze nauw betrokken met het onderwerp van dit RiskCongres Lokaal Bestuur 2021.

Andrea Terbije

Andrea Terbijhe

Andrea Terbijhe is verbonden als onderzoekster aan de Wageningen Universiteit. Zij is met name gespecialiseerd in windmolens en duurzame energie.  Met ACCRES in Lelystad is er een testlocatie.

Andrea is begonnen als beleidsmaker op het ministerie van Landbouw in Den Haag. Ze is projectmanager duurzame landbouw geweest bij de nationale Landbouw en Tuinbouworganisatie en ook enkele jaren bestuurslid geweest van de Windvereniging Oostelijk Flevoland.