RiskCongres Lokaal Bestuur met als thema “Lokaal Bestuur in control”

Nederland telt in totaal 388 gemeenten. Deze zijn allemaal in zekere zin met elkaar vergelijkbaar, maar hebben nu veel meer taken dan in het verleden. Uiteraard zijn er verschillen tussen de gemeenten qua omvang en aard van de vraagstukken. Een kleine gemeente in de regio Drenthe heeft andere vraagstukken dan Rotterdam om maar eens een voorbeeld te noemen. Er zijn echter ook veel parallellen. De meeste vraagstukken zijn bij bijna alle gemeenten op hoofdlijnen vergelijkbaar. Gemeenten zijn in die zin dan in feite collega’s, want zij worden allemaal gefinancierd vanuit publieke middelen.

Het is daarom logisch dat gemeenten veel met elkaar kunnen delen. Dat gebeurt in de praktijk ook. Toch is er ruimte voor verbetering.  We bekijken de mogelijkheden tot verbetering vanuit risk en compliance perspectief, waarbij interne beheersing van de bedrijfsvoering, risicomanagement en compliance centraal staan. En dat allemaal in de context van het realiseren van de doelstellingen. Tijdens dit RiskCongres Lokaal Bestuur in de fraaie Statenzaal van het Provinciehuis van Utrecht wordt u onder leiding van dagvoorzitter Piet Klop geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen, de risico’s rond innovatie en de mogelijkheden om meer samen te werken om daardoor beter “in control” te komen. ALLE deelnemers ontvangen het “Handboek voor de slimme gemeente”, ter waarde van 49,50 euro! Het eerste exemplaar zal tijdens het Congres worden uitgereikt aan gedeputeerde Pim van den Berg.

U bent op woensdag 17 januari 2018 van harte welkom vanaf 13.15 uur. Het programma begint exact om 13.45 uur en wordt na 17.05 uur afgesloten met een networking cocktail in de Foyer van het Provinciehuis van Utrecht.

Sprekers 2018


Jack Kruf


Jelle van der Weijde


Paulus JansenEvent Partners 2018Content Director Piet Klop RA MGA spreekt over het thema van het komende RiskCongres Lokaal Bestuur van 17 januari aanstaande in het Provinciehuis Utrecht.

Roel van den Bersselaar gaat nader in op het nieuwe handboek voor de slimme gemeente dat gelanceerd wordt tijdens het RiskCongres Lokaal Bestuur. Iedere bezoeker van het Congres krijgt dit handboek gratis mee.