Woensdag 13 februari 2019 - Provinciehuis te Utrecht

“Lokaal Bestuur aan het woord over het Sociaal Domein”: speciale korting voor leden van FAMO en PRIMO Nederland

Nederland telt in totaal meer dan 355 gemeenten. Deze zijn allemaal met elkaar vergelijkbaar en hebben nu veel meer taken dan in het verleden, waarbij er uiteraard verschillen zijn door de omvang en aard van de vraagstukken. Een kleine gemeente in de provincie Friesland (wethouder Esther Verhagen) heeft nu eenmaal andere uitdagingen inzake Sociaal Domein dan Rotterdam (directeur Rekenkamer Paul Hofstra) en een groeigemeente (gemeentesecretaris Jan-Paul Woudstra). Alle partijen komen als keynotes aan het woord op woensdag 13 februari in de Raadszaal van het Provinciehuis in Utrecht, maar ook de belangrijke speler Sociale Verzekeringsbank (Ronald van Rijswijk, directeur Audit) komt aan het woord. Zij zijn immers cruciaal voor het sociale domein. Veel vraagstukken zijn op hoofdlijnen vergelijkbaar, maar de aanpak per gemeente verschilt. Gemeenten zijn in feite collega’s, want zij worden allemaal gefinancierd vanuit publieke middelen. De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Sociale Zaken, Integratie en Werkgelegenheid Bernard ter Haar zal de standpunten becommentariëren en toetsen met het beleid van het Ministerie. Het Ministerie gaat daarbij graag het debat aan met het Lokaal Bestuur. Experts van onder andere de FAMO en VNG zullen ook inhoudelijk reageren op geleverde bijdragen.

Het is logisch dat gemeenten veel met elkaar moeten delen. Dat gebeurt in de praktijk ook. Toch is er ruimte voor verbetering. Vanuit risk en compliance perspectief staan interne beheersing van de bedrijfsvoering, risicomanagement en compliance in het Sociaal Domein centraal. En dat allemaal in de context van het realiseren van de doelstellingen. Tijdens dit RiskCongres Lokaal Bestuur in het fraaie Provinciehuis van Utrecht wordt u onder leiding van dagvoorzitter Piet Klop RA MGA  en Ronald Provoost geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen, de risico’s en mogelijkheden om meer samen te werken en daardoor beter “in control” te komen.

U bent op woensdag 13 februari 2019 van harte welkom vanaf 11.30 uur. Het programma begint exact om 12.00 uur, met de lunchworkshop over “Jeugdzorg, voorspelbaar maken kosten”. Veel gemeenten hebben te maken met overschrijdingen van de budgetten van Jeugdzorg.  Het Congres wordt na 17.00 uur afgesloten met een networking cocktail.

De speciale korting van 50 euro geldt voor leden van FAMO en PRIMO Nederland. U betaalt dan slechts 295 euro, exclusief btw in plaats van 345 euro, exclusief btw, inclusief lunchworkshop en networking cocktail, deelnemingscertificaat en na afloop de presentaties naar keuze in uw mailbox.

Voor deelnemers ligt op aanvraag het deelnemingscertificaat klaar na afloop voor de PE-punten. Wel graag even aangeven bij de aanmelding.

Sprekers 2019


Jan-Paul Woudstra


Esther Verhagen


Ronald van RijswijkEvent Partners 2019


RiskCongres Lokaal Bestuur 2018


Hiernaast vindt u de video sfeerimpressie van de eerste editie van het RiskCongres Lokaal Bestuur en hieronder enkele foto’s en video interviews met betrokkenen. Op 13 februari 2019 bent u van harte welkom, wederom in het Provinciehuis Utrecht!