Woensdag 13 februari 2019 - Provinciehuis te Utrecht

RiskCongres Lokaal Bestuur met als thema “Lokaal Bestuur aan het woord over het Sociaal Domein”

Nederland telt in totaal meer dan 380 gemeenten. Deze zijn allemaal met elkaar vergelijkbaar en hebben nu veel meer taken dan in het verleden, waarbij er uiteraard verschillen zijn door de omvang en aard van de vraagstukken. Een kleine gemeente in de provincie Friesland heeft nu eenmaal andere uitdagingen inzake Sociaal Domein dan Rotterdam. Beide partijen komen als keynotes aan het woord op woensdag 13 februari in de Raadszaal van het Provinciehuis in Utrecht. Er zijn natuurlijk parallellen, veel vraagstukken zijn op hoofdlijnen vergelijkbaar, maar de aanpak per gemeente verschilt. Gemeenten zijn in feite collega’s, want zij worden allemaal gefinancierd vanuit publieke middelen. Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zullen de standpunten becommentarieerd worden en worden getoetst met het beleid van het Ministerie. Het Ministerie gaat daarbij graag het debat aan met het Lokaal Bestuur. Experts van onder andere de FAMO en VNG zullen ook inhoudelijk reageren op geleverde bijdragen.

Het lijkt daarom logisch dat gemeenten veel met elkaar moeten delen. Dat gebeurt in de praktijk ook. Toch is er ruimte voor verbetering. Vanuit risk en compliance perspectief staan interne beheersing van de bedrijfsvoering, risicomanagement en compliance in het Sociaal Domein centraal. En dat allemaal in de context van het realiseren van de doelstellingen. Tijdens dit RiskCongres Lokaal Bestuur in het fraaie Provinciehuis van Utrecht wordt u onder leiding van dagvoorzitter Piet Klop RA MGA geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen, de risico’s en mogelijkheden om meer samen te werken en daardoor beter “in control” te komen.

U bent op woensdag 13 februari 2019 van harte welkom vanaf 11.30 uur. Het programma begint exact om 12.00 uur, met enkele lunchworkshops en wordt na 17.20 uur afgesloten met een networking cocktail.

Sprekers 2019


Sabine van Gorp


Paul Hofstra


Esther VerhagenEvent Partners 2019


RiskCongres Lokaal Bestuur 2018


Hiernaast vindt u de video sfeerimpressie van de eerste editie van het RiskCongres Lokaal Bestuur en hieronder enkele foto’s en video interviews met betrokkenen. Op 13 februari 2019 bent u van harte welkom, wederom in het Provinciehuis Utrecht!