Donderdag 7 oktober, 2021 - Provinciehuis te Utrecht

Het RiskCongres Lokaal Bestuur van 7 oktober 2021 staat in het teken van “Duurzaamheid en nieuwe energie.”

 

Het lokaal bestuur wordt door de landelijke overheid geconfronteerd met doelstellingen en opdrachten op het gebied van duurzaamheid en nieuwe energie. Op 28 juni 2019 publiceerde namelijk het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs uit 2015. Het uitgangspunt en de opdracht is om met elkaar de CO2-uitstoot sterk te verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat de 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) kan worden opgewekt. Maar ook welke warmtebronnen kunnen worden gebruikt, opdat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. De vraag is natuurlijk waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES.

Wind- en zonneparken moeten behandeld worden als kapitaalsintensieve bedrijven. Maar hoe zit het met het verdienmodel voor de gemeenten? Welke investeringen zijn verantwoord? Welke leveren een zinvolle bijdrage en hoe meten we dat? Hoe is de financiering geregeld? Wanneer kan men van subsidies gebruik maken en zo ja welke en onder welke voorwaarden? Loopt men risico’s op het gebied van ongeoorloofde staatssteun? Helpt het om een Duurzaamheidsfonds in het leven te roepen? Wat zijn de juridische en fiscale consequenties op termijn voor de gemeenten? En hoe staat het met de toekomstige ontwikkeling rond waterstof en energieopslag?

Kortom, de landelijke overheid heeft haar beleid uitgestippeld en de targets vastgesteld. Aan de lagere overheid om het te realiseren en dat gaat niet zonder slag of stoot en zeker niet zonder risico. Vandaar dat het vanaf het allereerste begin van het grootste belang is dat bestuurders en experts erbij te betrekken om het afbreukrisico voor bestuurders en onnodige schade te voorkomen. Leer hierbij van de ervaring van andere gemeenten en maak gebruik van de reeds beproefde modellen en uitgewerkte projecten om te voorkomen dat de bewoners van gemeenten met onnodig hoge kosten en risico’s worden opgescheept.

Dit geldt feitelijk voor alle participanten in dit kader.

Kom daarom op donderdag 7 oktober 2021 naar het Provinciehuis Utrecht, naar het RiskCongres Lokaal Bestuur en u bent in contact met alle ervaringsexperts, vanuit de gemeenten, het Nationaal Programma RES, bestuurders en wetenschap. De opzet van ons Congres is zoals altijd interactief, dus u kunt met al uw vragen en opmerkingen terecht bij de experts, zowel tijdens de lunchworkshops, de plenaire sessies, bij het afsluitende debat als ook tijdens de netwerkpauzes.

U bent van harte welkom op donderdag 7 oktober aanstaande vanaf 11.30 in de Foyer van het Provinciehuis Utrecht. De plenaire sessies vinden plaats in de fraaie Statenzaal.

Sprekers 2021


Andrea Terbije


Jan Nico Appelman


Ingrid JansenEvent Partners 2021


RiskCongres Lokaal Bestuur 2019


Hiernaast vindt u de video sfeerimpressie van de tweede editie van het RiskCongres Lokaal Bestuur en hieronder enkele foto’s en video interviews met betrokkenen. Op 10 maart 2021 bent u van harte welkom, wederom in het Provinciehuis Utrecht!