Donderdag 8 September 2022 - Provinciehuis te Utrecht

RiskCongres Lokaal Bestuur voortaan onder deel van CCGPW, Controllers Circle Gemeenten, Provincies en Waterschappen

Het lokale en provinciale bestuur wordt door de landelijke overheid geconfronteerd met doelstellingen en opdrachten op het gebied van duurzaamheid en nieuwe energie. Recent zijn doelstellingen betreft reductie van stikstofoxiden daar nog bij gekomen. Wat wordt de toekomst van ons platteland? Wie gaat de grote transformatie naar een duurzamer en schoner klimaat financieren en hoe zorgen we voor een een realistisch haalbaar plan? Allemaal issues die gemeenten, provincies en waterschappen aangaan. We hebben daarom besloten om het jaarlijkse RiskCongres Lokaal Bestuur te vervangen door regelmatige bijeenkomsten welke onder de vlag van CCGPW worden georganiseerd, onder supervisie van Pier Klop  RA MGA en drs. Geert Haisma.

Hoe zit het met het “verdienmodel” voor de gemeenten? Welke investeringen zijn verantwoord? Welke leveren een zinvolle bijdrage en hoe meten we dat? Hoe is de financiering geregeld? Wanneer kan men van subsidies gebruik maken en zo ja welke en onder welke voorwaarden? Loopt men risico’s op het gebied van ongeoorloofde staatssteun? Wat zijn de juridische en fiscale consequenties op termijn voor de gemeenten? En hoe staat het met de toekomstige ontwikkeling rond waterstof en energieopslag?

Kortom, de landelijk overheid heeft haar beleid uitgestippeld en de targets vastgesteld. Aan de lagere overheidsinstellingen om het te realiseren en dat gaat niet zonder slag of staat en zeker niet zonder risico. Vandaar dat het vanaf het allereerste begin van het grootste belang is dat bestuurders de experts ter zake erbij moeten betrekken om onnodige schade te voorkomen. Leer van de ervaring van anderen en maak gebruik van de reeds beproefde modellen en uitgewerkte projecten om te voorkomen dat de bewoners van de gemeenten met onnodig hoge kosten en risico’s opgescheept worden.

Kom daarom op donderdag 8 september 2022 naar het Provinciehuis Utrecht, naar de tweede bijeenkomst van CCGPW. De opzet van de CCGPW bijeenkomsten is interactief, dus u kunt met al uw vragen en opmerkingen terecht bij de experts.

De beide dagvoorzitters Piet Klop RA MGA en drs. Geert Haisma ontvangen u graag.

U bent op donderdag 8 september 2022 van harte welkom vanaf 12.00 uur. Het programma begint exact om 13.00 uur. Daarna begint het plenaire programma. De bijeenkomst wordt om 16.00 uur afgesloten met een netwerkborrel.

De speciale korting van 50 euro geldt voor leden van FAMO en PRIMO Nederland. U betaalt dan slechts 245 euro, exclusief btw in plaats van 295 euro, exclusief btw, inclusief lunch en netwerkborrel,  deelnemingscertificaat voor uw PE-punten en na afloop de presentaties naar keuze in uw mailbox.

Sprekers 2022


Andrea Terbijhe


Jan Nico Appelman


Anne MelchersEvent Partners 2022


RiskCongres Lokaal Bestuur 2020


Hiernaast vindt u de video sfeerimpressie van de tweede editie van het RiskCongres Lokaal Bestuur en hieronder enkele foto’s en video interviews met betrokkenen. Op 7 oktober 2021 bent u van harte welkom, wederom in het Provinciehuis Utrecht!