Donderdag 8 September 2022 - Provinciehuis te Utrecht

Programma

Het programma van het RiskCongres Lokaal Bestuur met als thema “Duurzaamheid en Nieuw Energie” begint plenair om 12 uur, waarbij het programma van de namiddag wordt toegelicht door de twee dagvoorzitters Piet Klop en Sanne Steensma. Direct daarna kunt u een keuze maken voor een van de lunchworkshops waarna on 14.00 uur het plenaire programma weer begint in de Statenzaal.

Verschillende beleidsbepalers van gemeenten, waterschappen, provincies en landelijke overheid komen aan het woord. Voor de pauze onder andere Jan Nico Appelman en Anne Melchers en na de pauze Ingrid Jansen, Bert van Bijsteren en Andrea Terbijhe. De opzet van het RiskCongres Lokaal Bestuur is bij uitstek interactief en de sprekers en spreekster staan open voor opmerkingen en vragen van de leden van het expertpanel en de bezoekers.

TijdOnderwerpSprekers
11.30 - 12.00 uur

Inloop, registratie, overhandiging van het congresboekje met thee / koffie in de Foyer van het Provinciehuis Utrecht.

12.00 - 12.15 uur

Algemeen welkom in de Statenzaal door congresvoorzitter Michel Klompmaker en de beide dagvoorzitters Sanne Steensma en Piet Klop over de opzet en thematiek van dit congres.

12.25 - 13.50 uur

Keuze uit twee lunchworkshops, onder begeleiding van onze moderatoren.

13.50 - 14.00 uur

Korte break

14.00 - 15.15

Plenaire sessies, deel 1 in de Statenzaal. Allereerst schetst Sanne Steensma de huidige risico’s voor bestuurders als het gaat om de vastgelegde doelstellingen in het klimaatakkoord. Sanne gaat nadere in op welke maatregelen onontkoombaar zijn en welke niet per se noodzakelijk uitgevoerd moeten worden als uitvloeisel van het akkoord.

Vervolgens komt Jan Nico Appelman aan het woord van Flevoland. De provincie die door haar nog jonge geschiedenis vanaf scratch aan de slag kon gaan met windenergie.

Anne Melchers gaat met een landelijke visie vanuit het RES haar verhaal doen over wat de komende periode nodig is qua investeringen en welke budgetten daar de overheid tegenover stelt. Met de RES aanpak geven decentrale overheden op hun eigen manier invulling aan afspraken die zijn gemaakt in het klimaatakkoord. Gemeenten bepalen zelf hoeveel energie ze willen opwekken en wat er past bij de regio, waarbij rekening wordt gehouden met het maatschappelijk draagvlak, de ruimtelijke opgaven in het gebied en de mogelijkheden die het Energienetwerk biedt. En dan is het heel mooi om te zien dat de dertig regio’s samen een ambitie neerleggen die ruim hoger ligt dan wat van te voren is afgesproken.

Frank Havik, directeur van PRIMO Nederland en Rob Jacobs zullen van het het expertpanel hierop reflecteren.

15.15 - 15. 35

Netwerkpauze in de Foyer.

15.40 - 17.05 uur

Deel 2 van de plenaire sessies in de Statenzaal. Sanne Steensma schetst het kader van deel 2 van deze middag, waarbij Ingrid Jansen van Stimuland als eerste haar verhaal gaat doen hoe in concreto om te gaan met de uitdagingen rond duurzaamheid en nieuwe energie.

Vervolgens komt de middelgrote gemeente Harderwijk aan het woord bij monde van de verantwoordelijke wethouder Bert van Bijsteren. Hoe werkt het nu in de praktijk? Wat zijn zijn ervaringen en hoe zit Harderwijk de toekomst?

Het voorlaatste woord is aan de wetenschap. Wageningen University zal haar visie geven en ervaringen delen middels Andrea Terbijhe.

Tenslotte buigen de experts zich over hetgeen zij vandaag als meningen en ervaringen gehoord hebben, elk vanuit hun eigen perspectief onder leiding van Piet Klop.

 

17.05 - 17.10 uur

Afsluiting door de beide dagvoorzitters Sanne Steensma en Piet Klop.

17,10 - 17.45

Netwerkborrel in de Foyer van het Provinciehuis.