Donderdag 8 September 2022 - Provinciehuis te Utrecht

Impressie 2018

Het programma van het RiskCongres Lokaal Bestuur had als thema “Lokaal Bestuur in control”. Wat zijn de uitdagingen voor het jaar 2020 in de publieke sector op het gebied van risk & compliance voor de beleidsmakers en beleidsbepalers. Daar werd met dit Congres een antwoord opgegeven, met hulp van de experts uit de sector zelf. Het programma stond in het teken van de publieke sector, waarin het voldoen aan de uitgevaardigde regels over risicomanagement (en compliance) hoog op de agenda staat.

De opzet van het RiskCongres Lokaal Bestuur was en is bij uitstek interactief. Alle sessies waren plenair en vonden plaats in de Statenzaal van het Provinciehuis Utrecht. Content Director Piet Klop wist alles in goede banen te leiden.

Inloop, registratie en overhandiging van het congresboekje

Algemeen welkom in de Statenzaal van het Provinciehuis Utrecht

Interactief plenair programma vanuit het perspectief van de gemeenten

De eerste keynote was wethouder Paulus Jansen van Utrecht. Hij sprak over de uitdagingen van een grote gemeente.  Wethouder Paulus Jansen is een ervaren bestuurder met een scherpe visie voor de stad Utrecht.

De tweede keynote spreker was Jack Kruf, directeur van PRIMO Nederland, tevens President van PRIMO Europe. Jack schetste het totaalbeeld van alle gemeenten in Nederland, benoemde de kernrisico’s benoemen en deed suggesties voor besturing.

Networking pauze in de Foyer van het Provinciehuis Utrecht

Hoe kan je als lokaal bestuur richting geven aan innovatie in complexe vraagstukken?

Jelle van der Weijde ging vanuit regionaal perspectief nader in op de risico’s en het spanningsveld tussen innovatie en de regels. Bij innovatie is vaak nog niet duidelijk wat de nieuwe risico’s zijn. Innovatie schuurt haast per definitie tegen bestaande regels. De bestaande regelgeving is immers bedoeld om een bestaande praktijk te reguleren. Innovatie leidt tot een nieuwe praktijk! Innovatie betekent dan ook risico nemen en zelfs afscheid nemen van wat vertrouwd of bekend is.

Urgente vraagstukken op lokaal niveau zijn steeds vaker “wicked problems”. Hoe kun je als lokaal bestuur richting geven aan innovatie in complexe vraagstukken? De complexiteit wordt versterkt doordat het lokaal bestuur moet en wil samenwerken in een netwerk structuur. Het lokaal bestuur moet bij innovatie risico accepteren op proces en uitkomst. Dat is extra lastig in een politieke omgeving!

Een treffend voorbeeld was innovatief inkopen op uitkomsten. Het lokaal bestuur is dan als opdrachtgever zelf ook in het proces om tot die uitkomsten te komen, betrokken. Innovatie in het lokaal bestuur raakt thema’s als marktwerking, ambtenaar nieuwe stijl en sociale innovatie.

De risico’s van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de impact ervan in relatie tot digitale transformatie en de gevolgen voor het lokaal bestuur

De “notion of accountability”, de verantwoordingsplicht is een van de belangrijkste verplichtingen uit de AVG, met verstrekkende gevolgen voor verantwoordelijken èn verwerkers en dit geldt ook voor lokaal bestuur!  André Biesheuvel geldt als de expert op dit gebied en hij wees u fijntjes op de gevolgen van niet nakoming van deze Europese verordening.

Kenny van Ierlant, digital thought leader van Virtual Clarity (UK) zal daarop inhaken en de noodzaak van digitale transformatie aan de kaak stellen. Kenny is een expert op het gebied van “digital transformation” en neemt daarbij geen blad voor de mond om organisaties en mensen in beweging te laten schieten.

Het expert panel bestond werd gevormd door uit Roel van den Bersselaar, Janko Lindenbergh, Wolfje Mijnders (Gemeente Veenendaal)   en Chris Ravenbergen (Vereniging Nederlandse Gemeenten).

Ceremonie protocollaire:  overhandiging van het eerste exemplaar Handboek Adlasz voor de slimme gemeente

Het eerste exemplaar van het Handboek Adlasz voor de slimme gemeente werd door Roel van den Bersselaar overhandigd aan de Vice-Voorzitter van FAMO, Astrid van de Klift.

U kunt het boek hier bestellen

Afsluiting en Networking cocktail in de Foyer

Risk & Compliance TV - Interviews tijdens onze congressenBoekpresentatie - adlasz voor de slimme gemeente

Interview met Kenny van Ierlant

Interview met Paulus Jansen

Interview met Jack Kruf

Interview met Piet Klop

Interview met Jelle van der Weijde