Donderdag 8 September 2022 - Provinciehuis te Utrecht

Programma

Het programma van het RiskCongres Lokaal Bestuur heeft als thema “Lokaal Bestuur aan het woord over het Sociaal Domein”. Wat zijn de uitdagingen voor het Sociaal Domein in de toekomst? Hoe ontwikkelt zich de relatie met het Ministerie? Wat doen andere lokale besturen en waarom? Met de beleidsmakers en beleidsbepalers uit de sector gaan we aan de slag. Met dit Congres willen we een antwoord geven, met hulp van de experts en sprekers uit de sector zelf. Het programma staat in het teken van het Lokaal Bestuur, waarin het voldoen aan de uitgevaardigde regels over risicomanagement (en compliance)  hoog op de agenda staat.

De opzet van het RiskCongres Lokaal Bestuur is bij uitstek interactief. Het Congres begint om 12.00 uur en daarna met de lunchworkshop over Jeugdzorg. Alle sessies zijn plenair en vinden plaats in de Statenzaal van het Provinciehuis Utrecht. Onze Content Director Piet Klop zal samen met Ronald Provoost alles in goede banen leiden. De voertaal van ons Congres is Nederlands. Het RiskCongres Lokaal Bestuur wordt om 17.05 uur afgesloten met een networking cocktail.

pythagora
zaal
Provinciehuis-Utrecht-Ruimte
TijdOnderwerpSprekers
11.30 uur - 12.00 uur

Ontvangst met koffie, thee, welkom en overhandiging van het congresboekje.

12.00 uur - 12.20 uur

Aanvang plenaire sessie in de Statenzaal

Algemeen welkom door Michel Klompmaker en dagvoorzitter Piet Klop.

12.25 uur - 13.50 uur

Lunchworkshop

De lunchworkshop wordt verzorgd door Adlasz en zal gaan over de Jeugdzorg, met als titel “Jeugdzorg, het voorspelbaar maken van de kosten.” Overal in het land hebben gemeenten te maken met overschrijdingen van de budgetten Jeugdzorg. Het voorspellen van budgetuitputting is voor velen een black box. Hoe kun je zicht krijgen op inzicht? Adlasz heeft dat bij een aantal gemeenten al met succes gedaan en gaat met u die voorbeelden delen. De lunchworkshop wordt gemodereerd door Mark van de Weijer.

14.00 uur - 15.15 uur

Aanvang plenaire sessie deel 1, met keynotes Esther Verhagen en Paul Hofstra.

Wethouder Esther Verhagen van de plattelandsgemeente  Ooststellingwerf (Friesland), zal als eerste de specifieke problemen benoemen inzake het Sociaal Domein van haar gemeente. Ze zal ook haar  plan van aanpak op maat toelichten.

Van de veel grotere gemeente Rotterdam zal Paul Hofstra, directeur Rekenkamer, daarop reageren, maar hij zal vooral de verschillen in aanpak gaan uitleggen.

Dit gedeelte staat onder leiding van Piet Klop en hij wordt daarbij ondersteund door het expert panel, bestaande uit onder andere Bea Moed, Chris Ravensbergen en Sabine van Gorp.

15.15 uur - 15.45 uur

Networking pauze in de Foyer van het Provinciehuis Utrecht

15.45 uur - 16.45 uur

Aanvang plenaire sessie deel 2 /  Met keynotes Jan-Paul Woudstra (Pijnakker-Nootdoorp, Haaglanden) en Ronald van Rijswijk (SVB)

Het tweede gedeelte van het plenaire programma met thema “Lokaal Bestuur aan het woord over het Sociaal Domein wordt verzorgd door Jan-Paul Woudstra, gemeentesecretaris / directeur van over “De rol van de gemeentesecretaris en de dilemma’s van Haaglanden met betrekking tot het Sociaal Domein.” Het Sociaal Domein kan niet functioneren zonder de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De directeur van de Audit Dienst Ronald van Rijswijk zal vanuit SVB als keynote spreken.

Deel twee word gemodereerd door Ronald Provoost en hij krijgt voor wat betreft het debat de hulp van het expertpanel, met onder andere Astrid van de Klift, directeur van FAMO en Jack Kruf, directeur van PRIMO Nederland.

16.45 uur - 17.00 uur

Reflectie door de Directeur-Generaal Sociale Zaken en Integratie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De gemeenten waren aan het woord, de SVB, de expert, het publiek, maar uiteindelijk worden de hoofdlijnen van het beleid bepaald in Den Haag. Vandaar dat we het woord geven aan Bernard ter Haar, Directeur-Generaal van het Ministerie om spontaan te reflecteren op hetgeen hij vanmiddag allemaal gehoord en gezien heeft. Hij zal daarbij ook ingaan op de vragen vanuit de zaal onder leiding van Piet Klop.

17.00 uur - 17.05 uur

Afsluiting door Piet Klop, dagvoorzitter

17.05 uur - 18.00 uur

Networking Cocktail