Donderdag 7 oktober, 2021 - Provinciehuis te Utrecht

Programma

Het programma van het vierde RiskCongres Lokaal Bestuur met als thema “Duurzaamheid en nieuwe energie” begint plenair om 12 uur, waarbij het programma van de namiddag wordt toegelicht door de dagvoorzitters Piet Klop RA MGA en drs. Sanne Koster van Groos MBA. Direct daarna kunt u een keuze maken voor een van de lunchworkshops waarna om 14.00 uur het plenaire programma weer begint in de Statenzaal.

Verschillende beleidsbepalers van gemeenten, waterschappen, provincies en landelijke overheid komen aan het woord. Onder andere het lokaal bestuur met de gemeente Harderwijk en de Provincie Flevoland, die hun plan van aanpak over de verduurzaming en nieuwe energie gaan toelichten. Het Energiefonds Overijssel gaat de mogelijkheden uit de doeken doen. De landelijke invalshoek komt aan bod en de RES (Regionale Energie Strategie) wordt door de experts toegelicht en besproken.

De hoofdlijnen van het programma zijn inmiddels bekend. Er zijn nog enkele sprekers en spreeksters die zullen aanschuiven als panel-experts en hun namen worden binnenkort ook bekendgemaakt.

TijdOnderwerpSprekers
11.30 - 12.00 uur

Inloop, registratie, overhandiging van het congresboekje met thee / koffie.

12.00 - 12.25 uur

Algemeen welkom door congresvoorzitter Michel Klompmaker en dagvoorzitter Piet Klop over de opzet en thematiek van dit RiskCongres Lokaal Bestuur.

12.35 - 13.50 uur

U heeft de keuze uit twee lunchworkshops.

Beide lunchworkshops worden gemodereerd door een van onze moderatoren.

 

13.50 - 14.00 uur

Korte break.

14.00 - 15.15 uur

Het programma in de Statenzaal begint met dagvoorzitter Sanne Koster van Groos. Zij gaat het overzicht geven van de huidige stand van zaken en knelpunten met betrekking tot de door de landelijke overheid opgelegde taken voor het lokaal bestuur op het gebied van duurzaamheid en nieuwe energie.

Vervolgens is het woord aan de praktijk. De gemeente Harderwijk en de provincie Flevoland. Beide sprekers zullen kritisch gevolgd worden door het expert panel en ook de bezoekers kunnen hun vragen en opmerkingen kwijt bij de sprekers. Namens de  middelgrote gemeente Harderwijk zal wethouder Bert van Bijsteren, verantwoordelijk voor duurzaamheid in zijn gemeente zal het plan van aanpak toelichten.

Vervolgens zal Jan Nico Appelman van als gedeputeerde van Flevoland de provinciale wet- en regelgeving toelichten en het besluitvormingsproces op provinciaal toelichten.

De keynote sprekers worden kritisch gevolgd tijdens hun bijdrage door het expert panel.

15.15 - 15.35uur

Networking pauze in de Foyer van het Provinciehuis Utrecht.

15.40 - 16.40 uur

Deel 2 van de plenaire sessie heeft als uitgangspunt het landelijke beleid.  Als eerste zal Kristel Lammers als programmadirecteur voor het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NP RES) aan het woord komen. In het NP RES werken IPO, Unie van Waterschappen, VNG en Rijk samen.

Vanuit wetenschappelijk standpunt zal Andrea Terbije van Wageningen University haar bijdrage leveren.

Dit gedeelte wordt afgesloten met het Grote Duurzaamheidsdebat voor Lokaal Bestuur onder leiding van de twee dagvoorzitters Sanne Koster van Groos en Piet Klop.

 

16.40 - 17.15 uur

Het Grote Duurzaamheidsdebat voor Lokaal Bestuur onder leiding van dagvoorzitters Piet Klop en Sanne Koster van Groos.

17.15 - 17.20 uur

Afsluiting door de beide dagvoorzitters Piet Klop en Sanne Koster van Groos

17.20 - 18.00 uur

Networking cocktail met hapjes.