Donderdag 8 September 2022 - Provinciehuis te Utrecht

Organisatie

Michel Klompmaker

Drs. Michel Klompmaker is Managing Director van het in 2014 opgerichte meertalige Risk & Compliance Platform Europe. Inmiddels heeft het Risk & Compliance Platform Europe zes verschillende taalsites, te weten Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans en Pools. De nieuwsbrieven in al deze talen mogen zich verheugen in steeds meer abonnees. Michel was eerder oprichter en publisher van Banking & Finance en uit dien hoofde als initiatiefnemer verantwoordelijk voor de Risk@360degrees Congressen in de Benelux. Hij is de initiatiefnemer van het Behavioral Risk Congres en het Risk & Compliance Jaarcongres. Recentelijk lanceerde hij Risk Compliance TV. Michel is ook de Congresvoorzitter van het jaarlijkse RiskCongres Public Values en hij heeft tientallen jaren ervaring als uitgever van business-to-business tijdschriften en events.

Arend-Jan Hermsen

Arend-Jan Hermsen fotografeert regelmatig business events zoals het Risk & Compliance Jaarcongres en het Behavioral Risk Congres. Fotograferen is voor Arend-Jan het vastleggen van een herinnering.

Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Een goede foto is een foto waar je naar blijft kijken en die de herinnering, het gevoel van toen weer oproept. Beelden zijn een belangrijk onderdeel van onze communicatie. In deze tijd, waarin communicatie steeds belangrijker wordt, zijn goede beelden net zo belangrijk. Arend-Jan heeft een eigen fotostudio in Noordwijk. Daarnaast kan de studio ook ingepakt worden en op locatie worden opgebouwd.

Piet Klop

Piet Klop RA MGA heeft ruim 30 jaar in de accountants- en adviespraktijk voor de publieke sector gewerkt bij Deloitte, waarvan 20 jaar als partner. Piet  werkt nu vanuit zijn eigen bedrijf Public Values bv. Piet is in zijn Deloitte-tijd bij veel gemeenten accountant en adviseur geweest, van klein tot groot.

Piet heeft daarnaast veel opdrachten gedaan bij woningcorporaties en hun externe toezichthouders zoals het Centraal Fonds Volkshuisvesting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Ministerie (waaronder een opdracht rechtstreeks voor de Minister). Ook heeft hij gewerkt voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderwijs- en zorginstellingen en overheidsbedrijven (sociale werkvoorzieningen, milieudiensten en afvalinzamelingsbedrijven in zowel gemeenschappelijke regelingen als overheidsvennootschappen).

Glenn Rudolph

Glenn Rudolph is vanaf het begin, eind 2014, betrokken bij de opzet en uitwerking van het Risk & Compliance Platform Europe. Glenn houdt zich bezig met de ontwikkeling van de website en de nieuwsbrieven van het platform. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring op het gebied internet marketing

Sinds 2016 is hij als PR adviseur medeverantwoordelijk voor alle media uitingen rondom het platform en heeft hij een adviserende rol bij het organiseren van de Congressen. Door zijn ervaring kan hij creatief inspelen op de behoeften van klanten van het Risk & Compliance Platform Europe.